فارغ التحصیلان HSE

فارغ التحصیلان کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست صنایع (HSE)
شماره دانشجویی نام نام‌خانوادگی نام‌پدر وضعیت دانشجو معدل کل تاریخ فارغ التحصیلی
9.71E+13 مصطفی شهسواری موسی فارغ‌التحصیل 15.79 1399
9.71E+13 عیسی علیجانی چمندانی باقر فارغ‌التحصیل 17.58 1399
9.71E+13 فرزانه کاکاوند رمضان فارغ‌التحصیل 18.13 1399
9.71E+13 معصومه بیگدلی واحد علیرضا فارغ‌التحصیل 17.11 1399
9.71E+13 یاسین خانجانی خرارودی علی فارغ‌التحصیل 16.26 1399
9.71E+13 مهدی رضاپور علی نقی فارغ‌التحصیل 15.96 1399
9.71E+13 محمدرضا زارع نژاد کیهان فارغ‌التحصیل 15.52 1399
9.71E+13 مریم شفیع زاده رجب فارغ‌التحصیل 16.22 1399
9.71E+13 وحید فکوری لیاولی علی فارغ‌التحصیل 17.06 1399
9.71E+13 محسن فلاح حاجی آبادی ابوالحسن فارغ‌التحصیل 16.47 1399
9.71E+13 محمد قربانی غیب اله فارغ‌التحصیل 16.62 1399
9.71E+13 جعفر نظری مراشی اسمعیل فارغ‌التحصیل 15.09 1399
9.71E+13 فروزان یوسفی ماشمیانی جبار فارغ‌التحصیل 19.19 1399
9.71E+13 محمد اسفندیاری خلیل فارغ‌التحصیل 16.84 1399
9.71E+13 رضا افشار حاجعلی فارغ‌التحصیل 14.43 1399
9.71E+13 محمد طایفه حسین فارغ‌التحصیل 16.17 1399
9.71E+13 طاهره عبدالعلی زاده اعتماد فارغ‌التحصیل 16.05 1399
9.72E+13 سحر آردین عیوضعلی فارغ‌التحصیل 16.29 1400
9.72E+13 محسن آریان اسداله فارغ‌التحصیل 17.23 1399
9.72E+13 سجاد ابرغانی عبدالرحیم فارغ‌التحصیل 15.59 1399
9.72E+13 علیرضا اسکندرمغنیا رضا فارغ‌التحصیل 15.34 1400
9.72E+13 داود حیدری اکبر فارغ‌التحصیل 15.34 1400
9.72E+13 ایمان درودگران عباس فارغ‌التحصیل 16.55 1400
9.72E+13 فرزاد درویشوند عوض فارغ‌التحصیل 16.86 1399
9.72E+13 مصطفی رضائی جهانی اورجعلی فارغ‌التحصیل 16.19 1399
9.72E+13 هانیه روحانی لشکریانی بیژن فارغ‌التحصیل 14.65 1400
9.72E+13 مهدی زربخش صمدی محمدرضا فارغ‌التحصیل 16.84 1399
9.72E+13 مریم سردیوند چگینی عباس فارغ‌التحصیل 15.41 1400
9.72E+13 سیدعباس طالبی کهلبونی سیدقربان فارغ‌التحصیل 16.13 1399
9.72E+13 محمود گنجی علیرضا فارغ‌التحصیل 16.28 1400
9.72E+13 محمّدعلی نصیری دشتابی حسن فارغ‌التحصیل 19.51 1399
9.72E+13 سلمان نصیریان مصطفی فارغ‌التحصیل 14.32 1399
9.81E+13 امیرحسین اردکانی فرد رجب فارغ‌التحصیل 14.55 1400
9.81E+13 یاسر اینانلومرانلو سلمان فارغ‌التحصیل 17.42 1400
9.81E+13 فردین دمشقی تلم خان جعفر فارغ‌التحصیل 14.95 1400
9.81E+13 میثم دهبان هیبت اله فارغ‌التحصیل 17.08 1399
9.81E+13 هادی رسولی نعمت اله فارغ‌التحصیل 14.26 1400
9.81E+13 علی سهرابی شاد رضا فارغ‌التحصیل 16.35 1400
9.81E+13 جعفر فلاح دوست دوگوری شمسعلی فارغ‌التحصیل 14.47 1400
9.81E+13 لیلا کشاورز حسین آبادی قنبر فارغ‌التحصیل 14.51 1400
9.81E+13 محمدمعین مردعلی محرم فارغ‌التحصیل 14.36 1400
9.81E+13 جواد تقي زاده رمضانعلي فارغ‌التحصیل 14.77 1400
9.81E+13 علي اکبر جعفري عربعلي فارغ‌التحصیل 15.19 1400
9.81E+13 حميدرضا زارع نژاد کيهان فارغ‌التحصیل 15.41 1400
9.81E+13 مهران شيخ پور فيروز فارغ‌التحصیل 14.98 1400
9.81E+13 علي عليزاده علي اکبر فارغ‌التحصیل 14.62 1400
9.81E+13 سميه قرباني سياوش فارغ‌التحصیل 19.09 1400
9.81E+13 بهمن قوچاني ايکدلو پرويز فارغ‌التحصیل 15.74 1400
9.81E+13 ابوالفضل کوچک پور چوشلي حسين فارغ‌التحصیل 15.2 1400
9.81E+13 يعقوب مهجوبي علي اکبر فارغ‌التحصیل 15.6 1400
9.82E+13 مهران خوشوقت جلال فارغ‌التحصیل 16.41 1400
فارغ التحصیلان کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
شماره دانشجویی نام نام‌خانوادگی نام‌پدر وضعیت دانشجو معدل کل تاریخ فارغ التحصیلی
9.5144E+13 ایمان حبیبی جعفر فارغ‌التحصیل 15.49 1397
9.5144E+13 حمزه دهقانی نژاد قنبر فارغ‌التحصیل 17.36 1397
9.5144E+13 جعفر فلاح دوست دوگوری شمسعلی فارغ‌التحصیل 14.36 1398
9.5144E+13 محمدمعین مردعلی محرم فارغ‌التحصیل 14.36 1398
9.5144E+13 مجتبی مروتی روح اله فارغ‌التحصیل 16 1397
9.5144E+13 غلامرضا سنچولی رضا فارغ‌التحصیل 14.35 1397
9.5244E+13 مهدی اسدی حسین فارغ‌التحصیل 19.08 1397
9.5244E+13 امیرحسین اصغری حسن فارغ‌التحصیل 15 1397
9.5244E+13 داود حیدری اکبر فارغ‌التحصیل 16.38 1397
9.5244E+13 نواّب فرضی گولک سلیم فارغ‌التحصیل 15.48 1397
9.5244E+13 علیرضا معروفی مرتضی فارغ‌التحصیل 17.6 1397
9.5244E+13 حامد برجی خانی اوانکی علی فارغ‌التحصیل 16.56 1397
9.6144E+13 هادی رسولی نعمت اله فارغ‌التحصیل 16.19 1398
9.6144E+13 رضا قربانی محمدعلی فارغ‌التحصیل 16.94 1398
9.6144E+13 احمد باقری قهرمان فارغ‌التحصیل 16.06 1398
9.6144E+13 محسن نوین نوراله فارغ‌التحصیل 18.99 1398
9.6144E+13 مهیار محمدی محسن فارغ‌التحصیل 14.25 1398
9.6144E+13 مسعود افرازملکرودی ایرج فارغ‌التحصیل 18.33 1398
9.6144E+13 علیرضا محمدی سیف اله فارغ‌التحصیل 15.45 1398
9.6144E+13 محمدهادی امامقلی یداله فارغ‌التحصیل 15.4 1398
9.6144E+13 مجید کلهر موسی فارغ‌التحصیل 16.31 1399
9.6144E+13 امین قاسمی خشنود اروجعلی فارغ‌التحصیل 17.97 1398
9.6144E+13 امیرحسین اردکانی فرد رجب فارغ‌التحصیل 15.54 1398
9.6144E+13 علی سهرابی شاد رضا فارغ‌التحصیل 17.56 1398
9.6144E+13 بهزاد حبیبی زاده قربانعلی فارغ‌التحصیل 14.1 1398
9.6144E+13 مازیار احمدی حسن فارغ‌التحصیل 16.38 1398
9.6244E+13 فرزین ایوزخانی رضا فارغ‌التحصیل 17.47 1398
9.6244E+13 ایوب بابائی علی اکبر فارغ‌التحصیل 13.3 1399
9.6244E+13 محمدرضا بابائی مرتضی فارغ‌التحصیل 16.17 1399
9.6244E+13 امیررضا خوشیده حسن فارغ‌التحصیل 16.64 1398
9.6244E+13 سعید محبی حسن آبادی عزیزعلی فارغ‌التحصیل 13.58 1399
9.6244E+13 امیررضا مرنگی بهلول فارغ‌التحصیل 17.17 1398
9.6244E+13 حسن نقدی بایه حیدر فارغ‌التحصیل 16.51 1398
9.6244E+13 علی نوری نصراله فارغ‌التحصیل 15.78 1399
9.6244E+13 احمد یوسفی ماشمیانی محرمعلی فارغ‌التحصیل 17.84 1398
9.7144E+13 جواد پورملک علی اکبر فارغ‌التحصیل 16.76 1399
9.7144E+13 امیرحسین جهانیان یادگار فارغ‌التحصیل 16.82 1399
9.7144E+13 محمد حاجی یوسفی پور اکبرآقا فارغ‌التحصیل 16.79 1399
9.7144E+13 ابوالفضل نقدی بایه صفدر فارغ‌التحصیل 14.32 1399
9.7144E+13 بیت اله عزیزی قرامحمدی عزیز فارغ‌التحصیل 16.66 1399
9.81362E+13 حسین آذربایجانی نعمت اله فارغ‌التحصیل 16.05 1400
9.81362E+13 امیرحسین اسلامی رجب فارغ‌التحصیل 15.08 1400
9.81362E+13 سیما کوگیرچگینی گنجی فارغ‌التحصیل 15.67 1400
9.8144E+13 میثم احمدی علی حسین فارغ‌التحصیل 17.12 1400
9.8144E+13 فرشاد احمدی گندآبادی ماشاء اله فارغ‌التحصیل 14.95 1400
9.8144E+13 سیده سکینه حسینی فلاح سیدمصطفی فارغ‌التحصیل 16.18 1400
9.8144E+13 سمیه عشائری صفی اله فارغ‌التحصیل 16.72 1400
9.8144E+13 سیامک علی دوست ملومه سیاوش فارغ‌التحصیل 16.63 1400
9.8144E+13 مجید کلهر حمزه علی فارغ‌التحصیل 15.43 1400
9.8144E+13 لیلا ولی زاده سعیداله فارغ‌التحصیل 17.27 1400
9.8144E+13 مجید یوسفی ایمانعلی فارغ‌التحصیل 16.26 1400
9.8144E+13 مهرداد رمضانی احمد فارغ‌التحصیل 16.91 1400
9.8144E+13 نسترن عسکری سرائی کیومرث فارغ‌التحصیل 16.28 1400
9.8144E+13 مهدی فرمانی علی اصغر فارغ‌التحصیل 16.48 1400
9.8144E+13 مرتضی فیض اللهی محمدعلی فارغ‌التحصیل 17.63 1400
9.82362E+13 حسن آذربایجانی نعمت اله فارغ‌التحصیل 16.69 1400
9.82362E+13 علی حاجی زاده رحمان فارغ‌التحصیل 16.15 1400
9.82362E+13 جعفر حیدری هاشم فارغ‌التحصیل 16.89 1400
9.82362E+13 مهدی محمدعلیخانی نبی اله فارغ‌التحصیل 18.29 1400
9.8244E+13 مجید حسین زاده رحمان فارغ‌التحصیل 17.54 1400
9.8244E+13 ابوالفضل راحتلو عباس فارغ‌التحصیل 15.8 1400
9.8244E+13 مسعود کشاورزگرامی اسداله فارغ‌التحصیل 16.06 1400
9.8244E+13 حسین نصیری اله یار فارغ‌التحصیل 17.45 1400
9.8244E+13 محمد نوری صمد فارغ‌التحصیل 16.61 1400
9.8244E+13 علی نوری صمد فارغ‌التحصیل 16.45 1400
فارغ التحصیلان کاردانی ایمنی بهداشت واحد های صنفی
شماره دانشجویی نام نام‌خانوادگی نام‌پدر وضعیت دانشجو معدل کل تاریخ فارغ التحصیلی
94244020170013 محمود گنجی علیرضا فارغ‌التحصیل 18.26 1396
94244020170022 حمید افشارونگینی علی فارغ‌التحصیل 17 1396
94244020170037 بهروز عبداله پورکپته حمداله فارغ‌التحصیل 15.2 1396
94244020170060 مرتضی خزائی مرادعلی فارغ‌التحصیل 16.66 1396
95144020170029 سعید ارشادیان غلامحسن فارغ‌التحصیل 15.34 1397
95144020170030 یاسین خانجانی خرارودی علی فارغ‌التحصیل 16.81 1397
95144020170031 آدینه روحانی لشکریانی بیژن فارغ‌التحصیل 14.7 1397
95144020170033 طاهره عبدالعلی زاده اعتماد فارغ‌التحصیل 16.43 1397
95144020170034 محسن فلاح حاجی آبادی ابوالحسن فارغ‌التحصیل 16.68 1397
95144020170035 محمد قربانی غیب اله فارغ‌التحصیل 17.4 1397
95144020170036 زهرا کریمی ها رحیم فارغ‌التحصیل 15.58 1397
95144020170037 یعقوب مهجوبی علی اکبر فارغ‌التحصیل 15.75 1397
95144020170038 فروزان یوسفی ماشمیانی جبار فارغ‌التحصیل 19.07 1397
95144020170111 معصومه بیگدلی واحد علیرضا فارغ‌التحصیل 16.03 1397
95244020170036 محسن آریان اسداله فارغ‌التحصیل 17.52 1397
95244020170038 رسول احمدی زین العابدین فارغ‌التحصیل 14.83 1398
95244020170040 علیرضا اسکندر مغنیا رضا فارغ‌التحصیل 16.48 1397
95244020170043 حمیدرضا باقری کلایه علی فارغ‌التحصیل 13.7 1398
95244020170047 زهرا خانمحمدی محمد فارغ‌التحصیل 13.79 1398
95244020170048 فاطمه خدابنده لو وجیه اله فارغ‌التحصیل 16.59 1398
95244020170050 رضا درویشوند محمد علی فارغ‌التحصیل 15.6 1398
95244020170051 فرزاد درویشوند عوض فارغ‌التحصیل 17.36 1397
95244020170052 سعید رجبی عباداله فارغ‌التحصیل 17.27 1398
95244020170053 مصطفی رضائی جهانی اورجعلی فارغ‌التحصیل 16.3 1397
95244020170054 میثم رمضان پور دعویسرا صادق فارغ‌التحصیل 14.66 1398
95244020170056 سیدعباس طالبی کهلبونی سید قربان فارغ‌التحصیل 16.13 1397
95244020170061 محمّدعلی نصیری دشتابی حسن فارغ‌التحصیل 19.83 1397
95244020170062 ابوالفضل نورجعفری ماشااله فارغ‌التحصیل 13.82 1398
95244020170063 محسن ولی بیگی درویشوند موسی فارغ‌التحصیل 14.54 1398
95244020170064 محسن یوسفلی براتعلی فارغ‌التحصیل 13.45 1398
96144020170005 محمّد عباس زاده مختار فارغ‌التحصیل 17.39 1398
96144020170036 مژگان هاشمی علی بداشت فارغ‌التحصیل 15.21 1398
96144020170039 فرانک قاسمی بالاجورشری ابراهیم فارغ‌التحصیل 17.64 1398
96144020170043 معصومه نوروزی سرائی علی فارغ‌التحصیل 15.58 1398
96144020170044 ابراهیم شعبان پورسلیمی اسمعیل فارغ‌التحصیل 15.03 1398
96144020170046 محمد فلاح الله وردی سلیمان فارغ‌التحصیل 15.24 1398
96144020170052 مهوش سلطانیان احمد فارغ‌التحصیل 15.51 1398
96144020170065 فاطمه ترکاشوند علی اصغر فارغ‌التحصیل 18 1398
96144020170069 علی آقائی رمضانعلی فارغ‌التحصیل 18.04 1398
96144020170088 فرزانه بهرامی حسن فارغ‌التحصیل 14.17 1398
96144020170089 صابر برزگر عربعلی فارغ‌التحصیل 18.22 1398
96144020170093 محمد آقائی شفیعی یونس فارغ‌التحصیل 16.21 1398
96144020170123 محمدرضا دولتی فتحکوه نظرمحمد فارغ‌التحصیل 13.52 1398
96144020170124 زهرا قشلاق گنجی عزيز فارغ‌التحصیل 13.7 1398
97144020170001 فاطمه احدی علی آبادی هادی فارغ‌التحصیل 16.16 1399
97144020170007 محدثه بابائی جهانبخش فارغ‌التحصیل 16.89 1399
97144020170009 ثریا بیگدلی ترابعلی فارغ‌التحصیل 14.69 1400
97144020170012 شقایق حسینی کشکش علی فارغ‌التحصیل 15.66 1399
97144020170028 غضنفر طیبی فلاح صحبت علی فارغ‌التحصیل 15.21 1399
97144020170043 احمد متین علی فارغ‌التحصیل 15.23 1399
97144020170058 رضا اسکندری خیبرعلی فارغ‌التحصیل 15.52 1399
97144020170081 مریم طالبی حسن فارغ‌التحصیل 17.81 1399
97144020170087 محدثه محمدنیا مهرگان فارغ‌التحصیل 16.39 1399
97144020170095 پوریا نوری سوختکوهی فرامرز فارغ‌التحصیل 14.53 1399
97244020170005 جواد امینی نورعلی فارغ‌التحصیل 16.87 1399
97244020170007 ضرغام بابائی مختار فارغ‌التحصیل 15.29 1400
97244020170009 یگانه بابائی فیشانی احمدرضا فارغ‌التحصیل 17.47 1400
97244020170010 فاطمه باقری یزدان پناه فارغ‌التحصیل 15.26 1400
97244020170014 علیرضا پورکیانی بهلول فارغ‌التحصیل 18.22 1399
97244020170015 معصومه ترکتاز نصراله فارغ‌التحصیل 16.89 1400
97244020170031 محمدرضا دادرس عبدالرحیم فارغ‌التحصیل 15.85 1400
97244020170034 پویا دلخواه ابوالقاسم فارغ‌التحصیل 15.17 1400
97244020170053 کمال علی زاده مختار فارغ‌التحصیل 17.25 1399
97244020170055 حسن غیاثوند علی فارغ‌التحصیل 15.08 1400
97244020170066 فرحناز گیلکی محمد فارغ‌التحصیل 16.57 1400
97244020170070 محمدرضا مقدم زآبادی هادی فارغ‌التحصیل 15.55 1400
97244020170072 سیدکاظم موسوی سیدرضا فارغ‌التحصیل 16 1399