گزارش تصویری جلسه هماهنگی دومین استارتاپ hse

کنترل عوامل بیولوژیک زیان آور محیط کار

جلسه هماهنگی دومین استارتاپ hse کنترل عوامل بیولوژیک زیان آور محیط کار با حضور دکتربابایی سرپرست مرکز علمی کاربردی خانه کارگر قزوین دکترمحمدی مدیرگروه رشته مهندسی hse مرکز علمی کاربردی خانه کارگر قزوین و مهندس اسدی ریاست دانشگاه غیرانتفاعی کار الوند در دانشگاه غیرانتفاعی کار الوند برگزار شد.

استارتاپ Hse کنترل عوامل بیولوژیک زیان آور محیط کار
استارتاپ Hse کنترل عوامل بیولوژیک زیان آور محیط کار
استارتاپ Hse کنترل عوامل بیولوژیک زیان آور محیط کار
استارتاپ Hse
کنترل عوامل بیولوژیک زیان آور محیط کار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.