مرور برچسب

وام دانشجویی

️به اطلاع دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشجویی

✳️✳️✳️به اطلاع دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشجویی صندوق رفاه می رساند با عنایت به اینکه ارائه تسهیلات دانشجویی منوط به ثبت اولیه درخواست دانشجو در پورتال دانشجویی در سامانه صندوق رفاه…
ادامه مطلب ...

به اطلاع دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشجویی صندوق رفاه می رساند

به اطلاع دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشجویی صندوق رفاه می رساند با عنایت به اینکه ارائه تسهیلات دانشجویی منوط به ثبت اولیه درخواست دانشجو در پورتال دانشجویی در سامانه صندوق رفاه…
ادامه مطلب ...

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشجویی صندوق رفاه

به اطلاع دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشجویی صندوق رفاه می رساند با عنایت به اینکه ارائه تسهیلات دانشجویی منوط به ثبت اولیه درخواست دانشجو در پورتال دانشجویی در سامانه صندوق رفاه…
ادامه مطلب ...