مرور برچسب

فارغ التحصیلان

مدارک ذیل جهت دریافت گواهی موقت فارغ التحصیلی الزامی می باشد:

دانشجویان فارغ التحصیل پس از پایان تحصیل خود موظف به تشکیل پرونده فارغ التحصیلی جهت صدور گواهینامه موقت می باشند.ضمنا"فقط در روزهای دوشنبه در hاین خصوص مراجعه نمایید. مدارک ذیل جهت…
ادامه مطلب ...