مرور برچسب

کانون ها

دانشجویان متقاضی عضویت در بسیج مرکز ، انجمن علمی و کانون فرهنگی

دانشجویان جهت عضویت در کانون فرهنگی مرکز به خانم اسدی مراجعه نمایند . دانشجویان متقاظی جهت عضویت در انجمن علمی در روز های چهار شنبه پنج شنبه و جمعه به دفتر انجمن علمی و یا خانم اسدی…
ادامه مطلب ...

کانون قرآن و عترت

مرکز علمی کاربردی خانه کارگر در نظر دارد کانون قرآن و عترت را فعال نماید لذا از اساتید و دانشجویان علاقمند به فعالیت در این کانون دعوت می شود به خانم اسدی مراجعه نمایید
ادامه مطلب ...