مراحل درخواست حذف اضطراری :

1 ـ مراجعه به انتشارات و اخذ فرم ویژه حذف اضطراری .

2 ـ مراجعه به کارشناس رشته حداکثر تا هفته نهم آموزشی ( از شروع ترم ) و تحویل فرم تکمیل شده .

3 ـ استعلام تعداد غیبتها از استاد مربوطه توسط کارشناس رشته .

تبصره : در صورتی که تعداد غیبتهای دانشجو از سقف سه شانزدهم گذشته باشد امکان حذف اضطراری درس وجود ندارد .

4 ـ اخذ امضای استاد مربوطه .

5 ـ مراجعه به کارشناس رشته جهت حذف درس .

نکته : شهریه درس پس از حذف اضطراری  مسترد نمی گردد .

آخرین بروزرسانی (دوشنبه, 27 آذر 1391 ساعت 10:42)