مواد قانونی :

ماده 15ـ غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد.

ماده 16ـ تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و در امتحان برعهده شوراي آموزشي دانشگاه يا كميته منتخب آن شورا است

مراحل درخواست حذف پزشکی ( دانشجو بایستی حداکثر 48 ساعت پس از زمان آزمونی که غیبت داشته است اقدامات زیر را انجام دهد ) :

1 ـ مراجعه به انتشارات ، اخذ و تکمیل سه نسخه از فرم ویژه درخواست حذف پزشکی .

2 ـ مراجعه به معاونت مرکز ( یا مدیر آموزشی ) و اخذ امضای ایشان .

3 ـ مراجعه به امور مالی و پرداخت هزینه حذف پزشکی ( ویزیت پزشک معتمد مرکز ) و اخذ تائیدیه مالی در فرم .

4 ـ پیوست نمودن مدارک پزشکی و فیشهای پرداختی به فرمها .

5 ـ تحویل فرمها و مستندات کامل شده به کارشناس رشته .


آخرین بروزرسانی (دوشنبه, 27 آذر 1391 ساعت 10:41)