سایت مرکز علمی کاربردی خانه کارگر قزوین تابلو اعلانات زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیم­سال ورود و مقطع

زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیم­سال ورود و مقطع

 

مقطع

نیم سال ورود

تاریخ انتخاب واحد

حذف و اضافه

کاردانی و کارشناسی

2-94-93 و ماقبل

12/06/96

06/07/96

1-95-94

13و14و15/06/96

10/07/96

2-95-94

16و17/06/96

11/07/96

1-96-95

19و20و21/06/96

12/07/96

2-96-95

22و23/06/96

13/07/96

 

 

 

 
مهمان حاضر در سایت
ما 10 مهمان آنلاین داریم