سایت مرکز علمی کاربردی خانه کارگر قزوین تابلو اعلانات به اطلاع اساتید گرامی می رساند

به اطلاع اساتید گرامی می رساند تا مورخ 31/05/96فرصت دارند لیست دانشجویان حذفی را به واحد آموزش ارائه نمایند(خارج از زمان مقرر شده ترتیب اثر نخواهد شد)

 
مهمان حاضر در سایت
ما 41 مهمان آنلاین داریم