مرور رده

آموزش

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان گروه ایمنی بهداشت، ایمنی کار و HSE

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان گروه ایمنی بهداشت، ایمنی کار و HSE زمان: روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳1 ساعت ۱۹ تا ۲۰ مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان قزوین…
ادامه مطلب ...

مدارک ذیل جهت دریافت گواهی موقت فارغ التحصیلی الزامی می باشد:

دانشجویان فارغ التحصیل پس از پایان تحصیل خود موظف به تشکیل پرونده فارغ التحصیلی جهت صدور گواهینامه موقت می باشند.ضمنا"فقط در روزهای دوشنبه در hاین خصوص مراجعه نمایید. مدارک ذیل جهت…
ادامه مطلب ...

در صورت وجود قطعی در سامانه سمالایو جلسه جبرانی تشکیل می گردد

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به اخلال پیش آمده در سامانه آموزشی سما لایو، در صورت وجود قطعی در سامانه و عدم امکان ورود به جلسات مجازی، (این مشکل ممکن است در بعضی از ساعات…
ادامه مطلب ...