تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97

انتخاب واحد توسط دانشجویان  

09/11/97 لغایت 18/11/97

شروع کلاس‌ها 

21/11/97

حذف و اضافه

04/12/97 لغایت 08/12/97

بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش

09/12/97 لغایت 19/12/97

حذف اضطراری

4 و5 خرداد ماه98

پایان کلاس‌ها

23/03/98

امتحانات

25/03/98 لغایت 09/04/98

 

 

 

مقطع

نیم سال ورود

تاریخ انتخاب واحد

حذف و اضافه

کاردانی و کارشناسی

952 و ماقبل

9و10و11بهمن97

4 اسفند 97

961

12و13و14بهمن97

5 اسفند 97

962

15 و16بهمن97

6 اسفند 97

971

17و18بهمن97

7 اسفند 97

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.