گواهی موقت صادره در فروردین و اردیبهشت1401

گواهی موقت
لیست گواهینامه های موقت صادر شده
ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع سال ورود تاریخ تحویل  از واحداستانی
1 حسن حیاتی حقوق ثبتی کارشناسی 1397 1401/01/24
2 مصطفی محمد خانلو حقوق ثبتی کارشناسی 1397 1401/01/24
3 الناز عابدی گرافیک کارشناسی 1396 1401/01/24
4 حسن مرادی معلم کلایه فناوری اطلاعات کارشناسی 1398 1401/01/24
5 اعظم مقدم فناوری اطلاعات کارشناسی 1397 1401/01/24
6 سحر کشتکار حقوق ثبتی کارشناسی 1397 1401/01/24
7 مرجان تقی زاه حسابداری کارشناسی 1397 1401/01/24
8 ابراهیم اکبر شاهی فناوری اطلاعات کارشناسی 1396 1401/01/24
9 مهران خوشوقت HSE کارشناسی 1398 1401/01/24
10 محمد جواد کوچک نیا حسابداری کارشناسی 1398 1401/01/24
11 حمیدرضا رجبی حسابداری کارشناسی 1398 1401/01/24
12 منیژه باقر پور گرافیک کارشناسی 1396 1401/01/24
13 سجاد حدودی حسابداری کارشناسی 1397 1401/01/24
14 منیر موید فناوری اطلاعات کاردانی 1398 1401/01/24
15 حسن اذربایجانی ایمنی کار کاردانی 1398 1401/01/24
16 مهدی محمدعلیجانی ایمنی کار کاردانی 1398 1401/01/24
17 سمانه رمضان نژاد گرافیک کاردانی 1396 1401/01/24
18 رضا نبی برق صنعتی کاردانی 1398 1401/01/24
19 احسان ایلخانیها حسابداری کاردانی 1395 1401/01/24
20 صابر محمدی حسابداری کاردانی 1395 1401/01/24
21 سید سکینه حسینی ایمنی کار کاردانی 1398 1401/01/24
22 مجید یوسفی ایمنی کار کاردانی 1398 1401/01/24
23 پرویز درفشی فناوری اطلاعات کاردانی 1398 1401/01/24
24 امیرحسین اسلامی ایمنی کار کاردانی 1398 1401/01/24
25 علیرضا هوشنگیان مکانیک کاردانی 1397 1401/01/24
26 نسترن عسکری ایمنی کار کاردانی 1398 1401/01/24
27 مجید کلهر ایمنی کار کاردانی 1398 1401/01/24
28 حسین اذربایجانی ایمنی کار کاردانی 1398 1401/01/24
29 مسعود کشاورز ایمنی کار کاردانی 1398 1401/01/24
30 سعید شیر محمدی فناوری اطلاعات کاردانی 1398 1401/01/24
31 مهدی شعبانی فناوری اطلاعات کاردانی 1398 1401/01/24
32 علی حاجی زاده ایمنی کار کاردانی 1398 1401/01/24
33 فروغ انتظاری گرافیک کارشناسی 1398 1401/01/24
34 محدثه حیدری فناوری اطلاعات کاردانی 1398 1401/01/24
35 زهرا زکیلو فناوری اطلاعات کاردانی 1398 1401/01/24
36 مجید بابائی فناوری اطلاعات کاردانی 1398 1401/01/24
37 فرشاد احمدی ایمنی کار کاردانی 1398 1401/01/24
38 محمد صادقی فناوری اطلاعات کاردانی 1398 1401/01/24
39 مهدی یاری زارع فناوری اطلاعات کاردانی 1398 1401/01/24
40 فاطمه رشوندی فناوری اطلاعات کاردانی 1398 1401/01/24
41 انوش عزیزی فناوری اطلاعات کاردانی 1398 1401/01/24
42 جعفر حیدری ایمنی کار کاردانی 1398 1401/01/24
43 سمیه عشائری ایمنی  کار کاردانی 1398 1401/01/24
44 عبدالرسول رهنما مکانیک کاردانی 1398 1401/01/24
45 محمد کاظم رمضانی مکانیک کاردانی 1398 1401/01/24
46 لیلا ولی زاده ایمنی کار کاردانی 1398 1401/01/24
47 حمید رضا زارع نژاد HSE کارشناسی 1398 1401/01/24
48 مجید حسین نژاد ایمنی کار کاردانی 1398 1401/01/24
49 علی نوری ایمنی کار کاردانی 1398 1401/02/11
50 محبوبه فیضی فناوری اطلاعات کارشناسی 1397 1401/02/11
51 معصومه فرزین گرافیک کارشناسی 1391 1401/02/11

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.