گواهی موقت صادره در تیر ۱۴۰۰

گواهی موقت
1 علیرضا قریشی ماشین افزار کاردانی 1396 1400/04/13
2 زینب یاری بیگی فناوری اطلاعات کارشناسی 1397 1400/04/13
3 علیرضا غلامی حقوق ثبتی کارشناسی 1397 1400/04/13
4 حامد تقی پور حسابداری کاردانی 1397 1400/04/13
5 الهام سوری حسابداری کاردانی 1396 1400/04/13
6 مریم خورشیدی حسابداری کاردانی 1397 1400/04/13
7 هادی طاهر خانلو حقوق ثبتی کاردانی 1398 1400/04/13
8 حمزه حسن زاده فناوری اطلاعات کاردانی 1395 1400/04/13
9 سید نغمه میربابایی فناوری اطلاعات کاردانی 1397 1400/04/13
10 محدثه لواف فناوری اطلاعات کارشناسی 1397 1400/04/13
11 محمد باقری فناوری اطلاعات کارشناسی 1397 1400/04/13
12 رضا لطفی حقوق ثبتی کارشناسی 1397 1400/04/27
13 صالح مختاری حقوق ثبتی کاردانی 1394 1400/04/27
14 مهدی احتشام فناوری اطلاعات کاردانی 1397 1400/04/27
15 مهدی خائف مکانیک کاردانی 1396 1400/04/27
16 ژاله السادات ساداتی فناوری اطلاعات کاردانی 1397 1400/04/27
17 زهرا قشلاق گنجی ایمنی بهداشت کاردانی 1396 1400/04/27
18 نازنین کاظمی مشاوره حقوق کاردانی 1397 1400/04/13
19 محمد علی تقی لو مشاوره حقوق کاردانی 1397 1400/04/13
20 گیتا ایوبی فناوری اطلاعات کاردانی 1397 1400/04/13
21 زهرا محمدی حقوق ثبتی کاردانی 1391 1400/04/13
22 وحیده روغنی حسابداری کارشناسی 1397 1400/04/13
23 عباس حداد فناوری اطلاعات کارشناسی 1396 1400/04/13
24 مهدی زربخش HSE کارشناسی 1397 1400/04/13
25 میلاد لشگری گرافیک کارشناسی 1396 1400/04/13

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.