گواهی موقت صادره در اردیبهشت 1400

1 میثم دهبان ایمنی و بهداشت کارشناسی 1398 1400/02/06
2 محسن فلاح حاجی آبادی ایمنی و بهداشت کارشناسی 1397 1400/02/06
3 سجاد ابرغانی ایمنی و بهداشت کارشناسی 1397 1400/02/06
4 محمد حسین امینی حقوق ثبتی کارشناسی 1397 1400/02/06
5 الهام سادات قوامی حسابداری صنعتی کارشناسی 1396 1400/02/06
6 صالح مهدوی حقوق ثبتی کارشناسی 1399 1400/02/06
7 مهدی احمدی حقوق ثبتی کارشناسی 1397 1400/02/06
8 منصور نصراله حقوق ثبتی کارشناسی 1397 1400/02/06
9 سعید صدرایی فناوری اطلاعات کارشناسی 1397 1400/02/06
10 نسرین خدادادبیگی حقوق ثبتی کارشناسی 1397 1400/02/06
1 مهدیه فلاح آتانی فناوری اطلاعات کارشناسی 1397 1400/02/07
2 سید عباس طالبی کهلبونی ایمنی و بهداشت کارشناسی 1397 1400/02/07
3 هادی میراشه مشاوره حقوق کاردانی 1397 1400/02/07
4 حلیمه گروسی فناوری اطلاعات کاردانی 1397 1400/02/07
5 فاطمه مردانی نیا فناوری اطلاعات کاردانی 1397 1400/02/07
6 فاطمه احدی ایمنی و بهداشت کاردانی 1397 1400/02/07
7 طوبی نوروزی حسابداری کاردانی 1396 1400/02/07
8 پوریا نوری سوختکوهی ایمنی و بهداشت کاردانی 1397 1400/02/07
9 جواد امینی ایمنی و بهداشت کاردانی 1397 1400/02/07
10 غضنفر طیبی فلاح ایمنی و بهداشت کاردانی 1397 1400/02/07
11 محدثه محمد نیا ایمنی و بهداشت کاردانی 1397 1400/02/07
12 امین غفوری ایمنی و بهداشت کاردانی 1397 1400/02/07
13 شقایق حسینی ایمنی و بهداشت کاردانی 1397 1400/02/07

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.