گواهی موقت صادره در اردیبهشت تا آبان1401

گواهی موقت صادره در اردیبهشت تا آبان1401

نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع سال ورود تاریخ صدور
پژمان گل زاده حسابداری کارشناسی 1398 1401/02/24
احمد یوسفی HSE کارشناسی 1398 1401/02/28
صادق معصومی حقوق ثبتی کارشناسی 1397 1401/02/28
رقیه جهانگیری حسابداری کاردانی 1396 1401/02/28
علی رضایی حقوق ثبتی کاردانی 1395 1401/02/28
شهرزاد محمودی گرافیک کارشناسی 1396 1401/02/28
جواد شعبانی فناوری اطلاعات کارشناسی 1398 1401/02/28
رضا یکتا HSE کارشناسی 1397 1401/02/28
زهرا افشاریان فناوری اطلاعات کاردانی 1396 1401/02/28
رضا رضائی ایمنی کار کاردانی 1398 1401/02/28
محمد مهدی عابدی فناوری اطلاعات کاردانی 1397 1401/02/28
رامین میرزائی ماشین کارشناسی 1398 1401/02/28
بهرام دیمر ایمنی بهداشت کاردانی 1397 1401/02/28
محمدرضا رجبی لیائی حسابداری کارشناسی 1398 1401/02/28
فرهاد رضائی ماشین کاردانی 1398 1401/02/28
سید اصغر موسوی ماشین کاردانی 1398 1401/02/28
مهری فطری حسابداری کارشناسی 1398 1401/02/28
سید مرتضی حسینی حسابداری کارشناسی 1398 1401/03/
ابوالفضل خان بابایی فناوری اطلاعات کارشناسی 1398 1401/03/
مهدی طاهر خانلو حقوق ثبتی کارشناسی 1398 1401/03/
میثم بهرامی حسابداری کاردانی 1396 1401/03/
محدثه علی پناه فناوری اطلاعات کاردانی 1397 1401/03/
صادق مهرانی ایمنی کار کاردانی 1398 1401/03/
حامد مهرارا برق صنعتی کاردانی 1398 1401/03/
حسن نعمتی فناوری اطلاعات کاردانی 1398 1401/04/01
کاظم شهبازی حسابداری صنعتی کاردانی 1399 1401/04/01
جواد نجفی چربینی ماشین افزار کاردانی 1398 1401/04/01
رضا پناهی حسابداری کارشناسی 1398 1401/04/01
محمد ولیئی ماشین افزار کارشناسی 1398 1401/04/01
محمد رضا رئوف زاده الکترونیک صنعتی مهندسی 1398 1401/04/01
امیر رضا خوشیده HSE کارشناسی 1398 1401/04/01
فرزین ایوزخانی HSE کارشناسی 1398 1401/04/01
جواد محمدی گرما رودی حسابداری کارشناسی 1398 1401/04/01
زهرا غیاثوند محمد خانی حسابداری کارشناسی 1398 1401/04/01
رضا عبدی زاده ماشین افزار مهندسی 1398 1401/04/01
رضا خلیلی مقدم ملا محله ماشین افزار کارشناسی 1397 1401/04/01
محمد امین نداف حسابداری کارشناسی 1398 1401/04/01
سهیلا پرنلو حقوق ثبتی کارشناسی 1397 1401/04/01
ابوالفضل حسین نژاد فناوری اطلاعات مهندسی 1398 1401/04/01
عباس صادقی پور ماشین افزار مهندسی 1398 1401/04/01
علیرضا محمدی HSE کارشناسی 1398 1401/04/01
زهرا بخشی نژاد مطلق حسابداری کارشناسی 1398 1401/04/01
پریسا مسعودی اصل حسابداری کارشناسی 1398 1401/04/01
محمد رضا باقری خوبانی حسابداری صنعتی کاردانی 1398 1401/04/01
محمد جواد قارونی حسابداری صنعتی کاردانی 1398 1401/0401
میلاد ملک پور برق صنعتی کاردانی 1398 1401/04/01
بهرام جعفری استادکلایه برق صنعتی کاردانی 1398 1401/04/01
فاطمه افشار حسابداری صنعتی کاردانی 1396 1401/04/18
بهزادحبیبی زاده HSE کارشناسی 1398 1401/04/18
باران شعبانی حسابداری کارشناسی 1398 1401/04/18
عرفان کرمی حسابداری کارشناسی 1398 1401/04/18
فریبا قدمی حسابداری کارشناسی 1397 1401/04/18
یاسر یاری ایمنی کار کاردانی 1398 1401/05/08
ابوالفضل شاه بادری ایمنی کار کاردانی 1397 1401/05/08
محسن حق جوی آسیابر حسابداری کارشناسی 1398 1401/05/08
مصطفی کمیلی HSE کارشناسی 1399 1401/5/24
محسن ولی بیگی ایمنی وبهداشت کارشناسی 1398 1401/6/7
حامد حاجیان ایمنی کار کاردانی 1399 1401/6/15
جواد پورملک HSE کارشناسی 1399 1401/6/15
امیرحسین جهانیان HSE کارشناسی 1399 1401/6/15
نسیمه طاهری حسابداری کاردانی 1398 1401/6/23
سیده خدیجه حسینی ایمنی کار کاردانی 1399 1401/6/23
اسماعیل ندرلو ایمنی کار کاردانی 1399 1401/6/23
بهروزاسماعیلی ایمنی  وبهداشت کاردانی 1399 1401/6/23
حمیدنوروزی ایمی کار کاردانی 1399 1401/6/23
زینب ابراهیمی حسابداری کاردانی 1399 1401/6/23
ارمان رضایی فناوری اطلاعات کاردانی 1399 1401/6/23
حسن اکبری ایمنی کار کاردانی 1399 1401/6/23
زینب معاریف فناوری اطلاعات کاردانی 1392 1401/6/23
سمیراعبادی فناوری اطلاعات کاردانی 1398 1401/6/23
زهرادستور نقشه کشی کاردانی 1391 1401/6/23
حمیدنجفی حسابداری کارشناسی 1397 1401/6/23
میلادمرادی فناوری اطلاعات کارشناسی 1398 1401/6/23
محمدغیاثوند الکترونیک صنعتی کارشناسی 1397 1401/6/23
علیرضادهاز فناوری اطلاعات کارشناسی 1399 1401/6/23
زهرابکلو حسابداری کارشناسی 1398 1401/6/23
رضارحیم پور ماشین افزار کارشناسی 1398 1401/6/23
فاطمه شاه محمدی حقوق ثبتی کاردانی 1397 1401/7/13
عباس حکیم پور برق صنعتی کاردانی 1399 1401/7/13
مریم ایوبی اروشکی حسابداری کاردانی 1399 1401/7/13
امیرحسین معروفی HSE کاردانی 1398 1401/7/13
محمدافشاری حسابداری کاردانی 1399 1401/7/13
ولی الله فلاحجعفری ماشین افزار کاردانی 1398 1401/7/13
قاسم اللهمرادی حسابداری کاردانی 1399 1401/7/13
علی جعفری فناوری اطلاعات کاردانی 1399 1401/7/13
زهرا عباسی حسابداری کاردانی 1398 1401/7/13
مهنازسلطانشاه حسابداری کاردانی 1398 1401/7/13
داوودعظیمی شهرستانکی ایمنی وکار کاردانی 1399 1401/7/13
رضانوروزی ایمنی وکار کاردانی 1398 1401/7/13
جوادپرهیزکاری حسابداری کارشناسی 1399 1401/7/13
النازاصغری حسابداری کارشناسی 1395 1401/7/13
محمدحاجی یوسفی پور ایمنی وکار کارشناسی 1399 1401/7/13
قاسم جوادی حسابداری کارشناسی 1398 1401/7/13
کامران غیاثوند فناوری اطلاعات کارشناسی 1399 1401/7/13
ایوب محمدی ماشین افزار کارشناسی 1399 1401/7/13
حسن علیزاده فناوری اطلاعات کارشناسی 1399 1401/7/13
رضامحمدی فناوری اطلاعات کارشناسی 1399 1401/7/13
امیرعباس رادمرد حرفه ای کارشناسی 1399 1401/7/13
مهری محمد قلیها حسابداری کارشناسی 1398 1401/7/13
حسن نقدی پایه HSE کارشناسی 1398 1401/7/13
مجتبی علی نسانی حسابداری کارشناسی 1398 1401/7/13
راحله خداوردی ایمنی وبهداشت کاردانی 1399 1401/7/13
علیرضا فتح الله زاده حسابداری کاردانی 1398 1401/7/13
مهدی سعیدخانی حسابداری کاردانی 1399 1401/07/09
مهدی صادقی حسابداری کاردانی 1399 1401/07/09
علیرضا ملایی فناوری اطلاعات کارشناسی 1399 1401/07/09
پیروز علی نیا فناوری اطلاعات کارشناسی 1396 1401/07/09

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.