لیست گواهینامه های موقت صادر شده در فروردین 1400

ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع سال ورود تاریخ تحویل  از واحداستانی
لیست گواهینامه های موقت صادر شده
1 مهدی کوهی نژاد حسابداری کارشناسی 1397 1400/01/25
2 سحرنوری حقوق ثبتی کارشناسی 1397 1400/01/25
3 زهرا فلاح آتانی حسابداری کارشناسی 1397 1400/01/25
4 مهدی کشاورزراد فناوری اطلاعات کارشناسی 1397 1400/01/25
5 فاطمه نورجعفری حسابداری کارشناسی 1395 1400/01/25
6 روزیتا رشوندآوه حقوق ثبتی کارشناسی 1397 1400/01/25
7 کامران جهانپور حسابداری کارشناسی 1397 1400/01/25
8 سمیرامحمدی فناوری اطلاعات کارشناسی 1394 1400/01/25
9 مرضیه کریم خانی گرافیک کارشناسی 1392 1400/01/25
10 مسلم وشنی حقوق ثبتی کارشناسی 1397 1400/01/25
11 مرتضی محمودی ایمنی و بهداشت کارشناسی 1397 1400/01/25
12 بهنام شهسواری حقوق ثبتی کارشناسی 1394 1400/01/25
13 زهرا شعبانی حقوق ثبتی کارشناسی 1397 1400/01/25
14 زهرا پیرکهن حقوق ثبتی کارشناسی 1386 1400/01/25
15 ریحانه اکبرپوربازرگانی حقوق ثبتی کارشناسی 1397 1400/01/25
16 محمد قدمی آقبلاغی ماشین افزار کارشناسی 1397 1400/01/25
17 سید سجاد پرینچی حقوق ثبتی کارشناسی 1397 1400/01/25
18 سجاد قدمی حسابداری کارشناسی 1397 1400/01/25
19 محمد تقی اسدی حقوق ثبتی کاردانی 1395 1400/01/25
20 شاهین گل پور راجعونی مشاوره حقوق کاردانی 1397 1400/01/25
21 مرتضی نصرت آبادی فناوری اطلاعات کاردانی 1397 1400/01/25
22 رحمان پارسا برق صنعتی کاردانی 1391 1400/01/25

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.