مراجعه دانشجویان دارای کمتر از 12 واحد به واحد آموزش

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 1401-1400 زیر حد نصاب ( 12 واحد ) اخذ نموده اند می رساند حداکثر تا روز چهارشنبه 31 شهریور ماه 1400 به کارشناس رشته در دانشگاه مراجعه نموده و یا تماس حاصل نمایند در غیر اینصورت عواقب آن برعهده خود دانشجو می باشد.

 

نام نام‌خانوادگی رشته تعداد واحد‌اخذ شده
سعیده غلامی شیرکوهی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 4
میلاد شربتی کاردانی فنی مکانیک خودرو 4
مجید قدرتی کاردانی فنی برق-برق صنعتی 8
مهران عالمی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 11
آرمین ستوده کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 11
محمد غیاثوند مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی 5
فرزین عقبی مالفجانی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده 3
علی جمالی سوسفی کاردانی حرفه ای بازرگانی-مشاوره حقوقی اصناف 2
زهرا چگینی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 7
بهرام دیمر کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی 2
محمدصادق فلاح شیخلری کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی 6
مصطفی حقدوست شیوائی مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی 8
جواد رضائی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات 7
بهزاد افشار نجفی کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی{اجرای دوره از پذیرش مهر93} 6
حمیدرضا علیرضالو کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی 4
امین غیاثوندمحمدخانی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی 5
مهری فطری کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی 3
سمانه نورجعفری کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی 4
علی اکبر امینی زاده کاردانی فنی برق-برق صنعتی 3
حسین آذربایجانی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 2
مرتضی پیله چی کاردانی فنی برق-برق صنعتی 5
علی گلین امیریان کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 6
میلاد لطیفی سرملی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 5
ابراهیم حسینی کاردانی فنی برق-برق صنعتی 8
مهدی خانی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 8
سیما کوگیرچگینی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 4
علی نعمتی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 8
محمدرضا باقری خوبانی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 9
زهرا زارعی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 4
محمدجواد قارونی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 7
زهرا اسماعیلی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 8
جواد افشارونگینی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 3
ناهید رحمنی قلاتی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 4
مصطفی عبداللهی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 6
علیرضا فتح الله زاده کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 8
یونس مایانی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 7
میلاد پوراصلانی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات 10
محمدرضا رئوف زاده مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی 11
مهری محمدقلیها کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی 10
رضا پناهي کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی 6
حميدرضا عابدي کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی 9
فرشاد احمدی گندآبادی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 4
محمد جان باز آسیابر کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار 6
سیده سکینه حسینی فلاح کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 7
مهدی رحیمی سیاهگورابی کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار 6
محمدکاظم رمضانی کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار 6
عبدّالرسول رهنما کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار 6
جواد سلطانی کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار 7
محمّد صفریها کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار 4
سمیه عشائری کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 6
جواد نجفی چربینی کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار 6
لیلا ولی زاده کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 4
یاسر یاری کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 7
مجید یوسفی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 2
علی اکبر بانه ای کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار 7
شایگان براری بندبونی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 6
سروش جمیل راد کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 4
محدثه حیدری کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده 4
آرمان خوشنودمادرسرا کاردانی فنی برق-برق صنعتی 7
مهدی شعبانی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده 4
رضا عباسی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 11
محمدصادق علی رضائی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده 3
محمدابراهیم قشلاق گنجی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 9
میلاد ملک پور کاردانی فنی برق-برق صنعتی 6
میلاد نجفی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 8
الهام پور داداشی آسیابر کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 9
مهدی داداشی پاکده کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 2
مهرشاد کاکاوند کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 9
فریبا محمدی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 11
محمد فاضل کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 7
ابوالفضل خانبابائی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات 4
بردیا خواجه مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار 11
میلاد مرادی گنج آبادی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات 4
محمد وليئي مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار 7
مهدی اسدی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی 4
فاطمه رمضانی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی 4
مژگان هاشمی کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست صنایع (HSE) 4
قاسم جوادي کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی 9
سيد مرتضي حسيني کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی 4
محسن حق جوي آسيابر کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی 8
محمد رضا رجبي ليائي کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی 8
مهدی محمدعلیخانی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 6
امیرحسین معروفی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 11
رضا نوروزی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 10
سعید حاجی آقائی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی 4
علیرضا علیجانی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی 11
مجید حسین زاده کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 11
فاطمه رشوندی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده 11
پیام شیرزادی کنگرشاهی کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده 8
فاطمه پارسایار کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 4
باران عموجانی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 4
محمد نوری کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 11
سکینه زلفی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 11
مسعود سلیمانخانی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 11
حسین عظیمی نژاد کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 11
سوگند مرادی مراددهنده کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 7
محمد تصدیق پسند مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار 11
پژمان هاشمی قیصر مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار 6
محمود سلیمان تربتی مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار 11
مهیار محمدی کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست صنایع (HSE) 10
احمد یوسفی ماشمیانی کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست صنایع (HSE) 10
حسن نقدی بایه کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست صنایع (HSE) 10
ابوالفضل نورجعفری کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست صنایع (HSE) 9
علی یوسفی کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست صنایع (HSE) 8
فرزین ایوزخانی کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست صنایع (HSE) 10
مصطفی نجفی آتانی کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست صنایع (HSE) 10
کاظم شهبازی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 10
سعید غفوری کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 11
سیداصغر قافله باشیها کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 11
غلامرضا کدخدائی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 11
زهرا میری کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی 10
علیرضا بخشی کوه بنه کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 10
پیمان رضائی نیارکی کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار 9
سعید زلیخائی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 8
علی کلجه ولدی کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار 9
زهرا عباسی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 6
بهروز قاسمی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 6
سهند هادی پوربرزگر کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 10
ریحانه اسداللهی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 10
رضا مرتضائی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی 7

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.