مدارک ذیل جهت دریافت گواهی موقت فارغ التحصیلی الزامی می باشد:

دانشجویان فارغ التحصیل پس از پایان تحصیل خود موظف به تشکیل پرونده فارغ التحصیلی جهت صدور گواهینامه موقت می باشند.ضمنا”فقط در روزهای دوشنبه در hاین خصوص مراجعه نمایید.

مدارک ذیل جهت دریافت گواهی موقت فارغ التحصیلی الزامی می باشد:
۱- کارت دانشجویی
۲-فرم تسویه حساب
تحویل گواهی موقت فقط در روزهای دوشنبه امکان پذیر می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.