صدور گواهی موقت مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی دانشجویان در اسفند 99

1 علی معاریف غیاثوند حقوق ثبتی کارشناسی 97 99/12/19
2 علیرضا امینی حقوق ثبتی کارشناسی 97 99/12/19
3 معرفت اله صفری کلایه حسابداری کارشناسی 93 99/12/19
4 سلمان نصیریان ایمنی و بهداشت کارشناسی 97 99/12/19
5 مجید سعیدی فناوری اطلاعات کاردانی 96 99/12/19
6 مهدی رحمتی کمنی ماشین افزار کاردانی 96 99/12/19
7 مریم اکبری حسابداری کارشناسی 96 99/12/19
8 محسن یوسفی فناوری اطلاعات کاردانی 97 99/12/19
9 احمد حجتی پور برق صنعتی کاردانی 96 99/12/19
10 فرهاد محمد رحیمی مکانیک خودرو کاردانی 96 99/12/19

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.