شماره کلاسهای ترم بهمن 1400

شماره کلاسهای ترم بهمن 1400

نام‌درس نام‌خانوادگی مدرس برنامه‌هفتگی کلاس
نمایه سازی عليرضا محمدي پ-08:00-10:00 16 ساختمان شیشه ای
تعمیر و نصب و نگهداری ماشین های افزار محمد ملکی پ-08:00-10:00  پ-16:00-20:00 دانشگاه کار (کارگاه تعمیرو نصب)
ایمن سازی محیط کار و مشاغل سميرا علي پور موسي لو پ-08:00-11:00 17(ساختمان شیشه ای )
مدارهای الکترونیکی سمیه بهتوئی پ-08:00-11:00 آتلیه 13 (ساختمان شیشه ای )
کارگاه فلزکاری محسن جان علی پور پ-08:00-12:00 کارگاه فلزکاری (دانشگاه کار)
عوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنها حسن اسدی پ-08:00-12:00 12
مدیریت در بحران محسن نوری پ-08:00-12:00 21 ساختمان شیشه ای
بهداشت آب و فاضلاب لیلا رسولی پ-08:00-13:00 23(ساختمان شیشه ای )
عوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنها یداله یوسفی پ-08:00-13:00 28 (ساختمان شیشه ای)
کارگاه لینوکس راحله قنبری پ-09:00-12:00 سایت 1 (ساختمان شیشه ای )
مشتری مداری الهام خواجه وند پ-10:00-12:00 27 (ساختمان شیشه ای)
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان عليرضا محمدي پ-10:00-12:00 28(ساختمان شیشه ای981)
مدیریت تولید نصرت اله کبیری پ-10:00-13:00 26 (ساختمان شیشه ای)
مدیریت ارتباط با مشتری امیر محمدخانلو پ-10:00-14:00 22 (ساختمان شیشه ای)
مبانی رياضيات در حسابداری زهرا تنباکوساز ها پ-11:00-13:00 17 (ساختمان شیشه ای )
زبان فنی سمیه بهتوئی پ-11:00-13:00 16 ساختمان شیشه ای
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2 مریم پناهی پ-11:00-14:00 11(ساختمان شیشه ای)
مبانی سازمان و مدیریت الهام خواجه وند پ-12:00-14:00 28(ساختمان شیشه ای981)
مدارهای منطقی راحله قنبری پ-12:00-14:00 سایت 3 (ساختمان شیشه ای )
الکتریسیته صنعتی سیدامید قافله باشی پ-12:00-14:00 آتلیه 12 (ساختمان شیشه ای )
ریاضی عمومی معصومه میرزاآقایی پ-12:00-15:00 آتلیه 13 (ساختمان شیشه ای)
رسم فنی1 محسن جان علی پور پ-12:00-16:00 آتلیه 14
کارگاه جوشکاری سعید مشکین آبادی پ-12:00-16:00 کارگاه جوشکاری (دانشگاه کار)
کارگاه جوشکاری محسن خان احمدی پ-12:00-16:00 کارگاه جوشکاری (دانشگاه کار)
ارگونومی سید علی شهروزی پ-12:00-16:00 17(ساختمان شیشه ای )
بهداشت عمومی(با تکیه برآب و فاضلاب) محسن نوری پ-12:00-16:00 24/ساختمان شیشه ای
سیستم های خبره احمد نجاری الموتی پ-12:00-16:00 سایت 1 (ساختمان شیشه ای )
نصب تعمیر ونگهداری ماشین هایCNC محمد ملکی پ-12:00-16:00 دانشگاه کار (کارگاه تعمیرو نصب)
آزمایشگاه اصول میکرو کامپیوتر ندا محمدی پ-13:00-15:00 دانشگاه کار/ کارگاه برق
ارزیابی طرحهای اقتصادی علی نجفی پ-13:00-15:00 16 ساختمان شیشه ای
مدیریت تولید و عملیات نصرت اله کبیری پ-13:00-15:00 26 (ساختمان شیشه ای)
الکترونیک صنعتی لیلا اکبری پ-13:00-15:00 21 ساختمان شیشه ای
قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی در واحدهای صنفی مريم قاسمي پ-13:00-16:00 27 (ساختمان شیشه ای)
مدارهای مجتمع خطی سمیه بهتوئی پ-13:00-16:00 821(دانشگاه کار )
آشنایی با مبانی امنیت شبکه محمدرضا خواجه حق وردی پ-13:00-16:00 سایت 2 ساختمان شیشه ای
تحقیق در عملیات محمد مهدی ناطقی پ-13:00-17:00 23 ساختمان شیشه ای )
حسابداري شركتهاي غيرسهامي رضا جمشیدی پ-13:00-17:00 822 (دانشگاه کار)
آلودگی هوا لیلا رسولی پ-13:00-18:00 کلاس 24(ساختمان شیشه ای97)
ایمنی ماشین آلات سميرا علي پور موسي لو پ-13:00-18:00 824(دانشگاه کار )
خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات امیر محمدخانلو پ-14:00-16:00 11(ساختمان شیشه ای)
مدیریت منابع انسانی الهام خواجه وند پ-14:00-16:00 28 (ساختمان شیشه ای)
آمار و احتمالات زهرا خمسه پ-14:00-16:00 12
حریم خصوصی و امنیت اینترنت سیدجلیل حسینی پ-14:00-16:00 827(دانشگاه کار )
کارکردهای زیست محیطی صنعتی سیده شبنم عظیمی حسینی پ-14:00-16:00 کلاس 22(ساختمان شیشه ای97)
آزمایشگاه الکتریسیته صنعتی سیدامید قافله باشی پ-14:00-16:00   چ-09:00-10:00 آز الکتریسیته (دانشگاه کار)
کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سلامت راحله قنبری پ-14:00-18:00 سایت 3 (ساختمان شیشه ای )
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی لیلا اکبری پ-15:00-17:00 دانشگاه کار
مدیریت کیفیت و بهره وری علی نجفی پ-15:00-17:00 16 ساختمان شیشه ای
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها نصرت اله کبیری پ-15:00-17:00 21 ساختمان شیشه ای
شیمی عمومي مجتبی اسدی پ-15:00-17:00 26 (ساختمان شیشه ای)
ریاضیات مهندسی معصومه میرزاآقایی پ-15:00-17:00 آتلیه 13 (ساختمان شیشه ای )
حقوق جزای عمومی حمید محبعلی پ-16:00-18:00 کلاس 16 (ساختمان شیشه ای )
اندیشه اسلامی1 حسن نجاتی اتانی پ-16:00-18:00 12
مهارت ها و قوانین کسب و کار الهام خواجه وند پ-16:00-18:00 17 (ساختمان شیشه ای )
کنترل پروژه رسول زارعپور پ-16:00-18:00 17 (ساختمان شیشه ای )
فیزیک پیش دانشگاهی محسن کاظم خانلو پ-16:00-18:00 827(دانشگاه کار )
کارگاه طراحی صفحات وب محمدرضا خواجه حق وردی پ-16:00-19:00 827  سایت دانشگاه کار
آزمایشگاه کنترل کننده های صنعتی بهزاد ملک محمدی پ-16:00-19:00 دانشگاه کار/ کارگاه برق
عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار تهمینه آتشگران پ-16:00-19:00 کلاس24 (ساختمان شیشه ای)
کارگاه اصول ریخته گری محسن خان احمدی پ-16:00-20:00 دانشگاه کار (کارگاه ریخته گری)
رسم فنی2 محمد ولی بیگی درویشوند پ-16:00-20:00 22 (ساختمان شیشه ای)
تهویه صنعتی محمد رضا ابراهیمیان پ-16:00-20:00 821(دانشگاه کار )
طراحی قالب سعید مشکین آبادی پ-16:00-20:00 17(ساختمان شیشه ای )
کلیات بهداشت محیط محسن نوری پ-16:00-20:00 27 (ساختمان شیشه ای)
برنامه سازی شبکه سیدجلیل حسینی پ-16:00-20:00 سایت 1 (ساختمان شیشه ای )
هوش مصنوعی احمد نجاری الموتی پ-16:00-20:00 سایت 2 ساختمان شیشه ای
حسابداري موسسات خدماتی و بازرگاني روح اله جعفری نیارکی پ-16:00-20:00 آتلیه 14 (ساختمان شیشه ای )
سیستم های اندازه گیری مهدی خالقی پ-17:00-18:00 دانشگاه کار
ماشین های dc و مخصوص لیلا اکبری پ-17:00-19:00 21 ساختمان شیشه ای
رله و حفاظت سمیه بهتوئی پ-17:00-19:00 26 (ساختمان شیشه ای)
ریاضیات گسسته معصومه میرزاآقایی پ-17:00-19:00 آتلیه 13 (ساختمان شیشه ای )
اصول تنظیم و کنترل بودجه تولیدی جمشید شریفی پ-17:00-20:00 16 ساختمان شیشه ای
حسابداری شرکت های سهامی رضا جمشیدی پ-17:00-20:00 822 (دانشگاه کار)
اصول حسابرسي فرناز تقی خانی پ-17:00-20:00 23 ساختمان شیشه ای )
آمار مقدماتی زهرا خمسه پ-18:00-19:00 11(ساختمان شیشه ای)
آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری مهدی خالقی پ-18:00-20:00 آزمایشگاه سیستم (دانشگاه کار)
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) حسن نجاتی اتانی پ-18:00-20:00 کلاس 12 (دانشگاه شیشه ای)
اصول سرپرستي الهام خواجه وند پ-18:00-20:00 28 (ساختمان شیشه ای)
مبانی کنترل کیفیت رسول زارعپور پ-18:00-20:00 25 (ساختمان شیشه ای)
فیزیک مکانیک محسن کاظم خانلو پ-18:00-20:00 827(دانشگاه کار )
ریاضی پیش دانشگاهی مریم پناهی ج-08:00-10:00 821(دانشگاه کار )
الکترونیک عمومی زهرا تقی خانی ج-08:00-10:00 0/16 ساختمان شیشه ای
پروژه صنعتی مهدی جانی ج-08:00-11:00 822 (دانشگاه کار)
آمار مقدماتی زهرا خمسه ج-08:00-11:00 17 (ساختمان شیشه ای )
روشهای آماری فاطمه احمدي ج-08:00-11:00 21 ساختمان شیشه ای
فیزیک کاربردی محسن کاظم خانلو ج-08:00-13:00 823(دانشگاه کار )
کارگاه ماشین های افزار یونیورسال1 باب اله علی اکبری ج-08:00-14:00 کارگاه ماشین  (دانشگاه کار)
سیستم های اندازه گیری و تلرانس محسن خان احمدی ج-09:00-13:00 آزمایشگاه سیستم (دانشگاه کار)
حسابداری بهای تمام شده پیشرفته روح اله جعفری نیارکی ج-09:00-13:00 22 (ساختمان شیشه ای)
حسابداری بهای تمام شده2 مریم تیموری ج-10:00-13:00 27 (ساختمان شیشه ای)
ریاضی عمومی وحيد کشاورز ج-10:00-13:00 0/16 ساختمان شیشه ای
زبان تخصصی اینترنت مریم نظری ج-10:00-13:00 23 ساختمان شیشه ای )
ماشین ac و ترانس زهرا تقی خانی ج-10:00-13:00 26 (ساختمان شیشه ای)
طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه های کامپیوتری اسماعیل طغرایی ج-10:00-14:00 سایت 1 (ساختمان شیشه ای )
کارگاه عمومی برق سیدامید قافله باشی ج-11:00-14:00 دانشگاه کار/ کارگاه برق
تحقيق در عمليات زهرا خمسه ج-11:00-15:00 17(ساختمان شیشه ای )
حسابداری بهای تمام شده1 رضا جمشیدی ج-11:00-15:00 21 ساختمان شیشه ای
حقوق تجارت ایرج کیان ج-13:00-15:00 0/16 ساختمان شیشه ای
انتقال و توزیع انرژی الکتریکی زهرا تقی خانی ج-13:00-15:00 آتلیه 14 (ساختمان شیشه ای )
کارگاه عملیات حرارتی محسن خان احمدی ج-13:00-16:00 کارگاه عملیات حرارتی (دانشگاه کار)
کارگاه کامپیوتر مریم نظری ج-13:00-16:00 سایت 2 (ساختمان شیشه ای )
حسابداری مدیریت مهدی جانی ج-13:00-16:00 822 (دانشگاه کار)
حسابداری مدیریت روح اله جعفری نیارکی ج-13:00-16:00 22 (ساختمان شیشه ای)
معادلات دیفرانسیل وحيد کشاورز ج-13:00-16:00 23 ساختمان شیشه ای )
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی اسماعیل طغرایی ج-14:00-16:00 سایت 1 (ساختمان شیشه ای )
رسم فنی برق سیدامید قافله باشی ج-14:00-17:00 دانشگاه کار/ کارگاه برق
محاسبات عددی بهزاد ملک محمدی ج-15:00-17:00 21 ساختمان شیشه ای
پژوهش عملیاتی2 زهرا خمسه ج-15:00-19:00 17 (ساختمان شیشه ای )
کنترل کیفیت محسن خان احمدی ج-16:00-18:00 آتلیه 14 (ساختمان شیشه ای )
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی اسماعیل طغرایی ج-16:00-19:00 سایت 1 (ساختمان شیشه ای )
مدیریت تولید نصرت اله کبیری ج-16:00-19:00 17 (ساختمان شیشه ای )
حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری روح اله جعفری نیارکی ج-16:00-19:00 22 (ساختمان شیشه ای)
برنامه سازی رایانه ای مریم نظری ج-16:00-20:00 سایت 2 (ساختمان شیشه ای )
کنترل اتوماتیک محسن خان احمدی ج-18:00-20:00 آتلیه 14 (ساختمان شیشه ای )
عمليات امداد و کمک های اولیه سید علی شهروزی چ-08:00-11:00 21 ساختمان شیشه ای
ایمن سازی محیط کار و مشاغل سميرا علي پور موسي لو چ-08:00-11:00 17(ساختمان شیشه ای )
استانداردها و آیین نامه های ایمنی کار تهمینه آتشگران چ-08:00-11:00 25 (ساختمان شیشه ای)
قوانین و مقررات عمومی حجت اله عباسی ذوله چ-09:00-12:00 822 (دانشگاه کار)
اصول و فنون مذاکره علي فروغي چ-10:00-12:00 11(ساختمان شیشه ای)
عوامل زیان آور شیمیایی فیزیولوژیک در محیط کار تهمینه آتشگران چ-11:00-14:00 25 (ساختمان شیشه ای)
ایمنی مواد شیمیایی ابوالحسن شاهری چ-11:00-16:00 21 ساختمان شیشه ای
ایمن سازی محیط کار و پیشگیری از  حوادث یداله یوسفی چ-11:00-16:00 17(ساختمان شیشه ای )
منابع تغذیه لیلا اکبری چ-12:00-14:00 821(دانشگاه کار )
گزارش نویسی علي فروغي چ-12:00-14:00 11(ساختمان شیشه ای)
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات راحله قنبری چ-12:00-14:00 آتلیه 13 (ساختمان شیشه ای )
قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن حجت اله عباسی ذوله چ-12:00-15:00 822 (دانشگاه کار)
طراحی الگوریتم ها امیر محمدخانلو چ-12:00-16:00 23 (ساختمان شیشه ای97)
شناخت و پیکربندی ISP ماندانا جعفری نوعدوست چ-12:00-16:00 سایت 1 (ساختمان شیشه ای )
سیستم های اطلاعات مدیریت مریم نظری چ-12:00-17:00 28 (ساختمان شیشه ای)
پژوهش عملیاتی3 محمد مهدی ناطقی چ-13:00-16:00 کلاس 16 (ساختمان شیشه ای )
شبکه های کامپیوتری محمدرضا خواجه حق وردی چ-13:00-16:00 سایت 2 (ساختمان شیشه ای )
بیماریها و معاینات شغلی سید علی شهروزی چ-14:00-16:00 24/ساختمان شیشه ای
کارآفرینی الهام خواجه وند چ-14:00-16:00 25 (ساختمان شیشه ای97)
مقدمه علم حقوق عظیم نقی پور چ-14:00-16:00 12
گزارش نویسی علي فروغي چ-14:00-16:00 11(ساختمان شیشه ای)
روانشناسی صنعتی زهرا الوندی فرد چ-14:00-16:00 آتلیه 13 (ساختمان شیشه ای)
ابزار دقیق و اندازه گیری الکترونیکی حسین عطاری چ-14:00-16:00 آتلیه 14 (ساختمان شیشه ای )
مدیریت ایمنی و بهداشت کار تهمینه آتشگران چ-14:00-16:00 26 (ساختمان شیشه ای)
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی داریوش زمانی قشلاق چ-14:00-17:00 کارگاه/           دانشگاه کار
زبان خارجی عمومی مظفر طاهری چ-14:00-17:00 27 (ساختمان شیشه ای)
مدارهای الکتریکی لیلا اکبری چ-14:00-17:00 821(دانشگاه کار )
ایمنی صنعتی محمد سعید محمدی چ-14:00-18:00 22 (ساختمان شیشه ای)
طراحی قید و بندها سعید مشکین آبادی چ-14:00-18:00 کارگاه قیدو بندها ( دانشگاه کار )
کارگاه ماشین های افزار یونیورسال2 محمد ملکی چ-14:00-20:00 کارگاه ماشین  (دانشگاه کار)
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی سیدامید قافله باشی چ-15:00-17:00 کارگاه الکتریسیته (دانشگاه کار)
مقررات استاندارد و کنترل کیفیت زهرا چگنی چ-15:00-17:00 823 (دانشگاه کار )
روش تحقیق در حسابداری بهارک عزیزی چ-15:00-18:00 824(دانشگاه کار )
پروژه فناوری اطلاعات سیدجلیل حسینی چ-15:00-20:00  پ-08:00-12:00 17 (ساختمان شیشه ای )
برنامه ریزی توسعه حجت اله عباسی ذوله چ-16:00- 18:00   چ-08:00-09:00 822 (دانشگاه کار)
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات امیر محمدخانلو چ-16:00-18:00 23 ساختمان شیشه ای )
حقوق اشخاص و اموال عظیم نقی پور چ-16:00-18:00 12
روشهای تولید صنعتی محمد رضا ابراهیمیان چ-16:00-18:00 آتلیه 13 (ساختمان شیشه ای )
تفسیر موضوعی قرآن بهرام چگینی چ-16:00-18:00 24/ساختمان شیشه ای
ریاضیات کاربردی محمد مهدی ناطقی چ-16:00-18:00 0/16 ساختمان شیشه ای
مدارهای منطقی ماندانا جعفری نوعدوست چ-16:00-18:00 11(ساختمان شیشه ای)
حسابداری بهای تمام شده2 علی کیانی چ-16:00-19:00 21 ساختمان شیشه ای
ایمن سازی محیط کار و مدیریت حوادث خیراله مهرعلیان چ-16:00-19:00 (دانشگاه کار)4304/2
کنترل کننده های صنعتی حسین عطاری چ-16:00-19:00 آتلیه 14 (ساختمان شیشه ای )
بیماریهای شغلی سید علی شهروزی چ-16:00-20:00 کلاس 22(ساختمان شیشه ای97)
برنامه سازی شی گرا محمدرضا خواجه حق وردی چ-16:00-20:00 سایت 2 (ساختمان شیشه ای )
مدیریت مالی فرناز تقی خانی چ-16:00-20:00 25 (ساختمان شیشه ای97)
آزمایشگاه الکترونیک عمومی داریوش زمانی قشلاق چ-17:00-19:00 آز الکتریسیته (دانشگاه کار)
آزمایشگاه مدار منطقی سیدامید قافله باشی چ-17:00-19:00 دانشگاه کار
اخلاق اسلامی حمیده افلاطونی چ-17:00-19:00 26 (ساختمان شیشه ای97)
زبان خارجی عمومی مظفر طاهری چ-17:00-20:00 27 (ساختمان شیشه ای)
زبان خارجی عمومی فریبرز ماله میر چگینی چ-17:00-20:00 28 (ساختمان شیشه ای)
سیستم های کنترل خطی لیلا اکبری چ-17:00-20:00 821(دانشگاه کار )
فارسی علی شعبانی ورکی چ-17:00-20:00 820(دانشگاه کار )
مفاهیم TCP/IP مریم نظری چ-17:00-20:00 سایت 1 (ساختمان شیشه ای )
علم مواد(متالورژی) یداله احمدی چ-18:00-20:00 11(ساختمان شیشه ای)
عوامل انسانی در محیط کار محمد سعید محمدی چ-18:00-20:00 23(ساختمان شیشه ای )
بازار پول و سرمایه حجت اله عباسی ذوله چ-18:00-20:00 822 (دانشگاه کار)
وسایل حفاظت فردی ابوالحسن شاهری چ-18:00-20:00 12
روشهای تولید محمد رضا ابراهیمیان چ-18:00-20:00 آتلیه 13 (ساختمان شیشه ای )
برنامه ریزی فرآیند محمد فرهادی چ-18:00-20:00 0/16 ساختمان شیشه ای
دانش خانواده و جمعیت بهرام چگینی چ-18:00-20:00 24/ساختمان شیشه ای
ریاضی عمومی محمد مهدی ناطقی چ-18:00-20:00 آتلیه 14
قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی تهمینه آتشگران چ-18:00-20:00 12
ارگونومی سید علی شهروزی د-08:00-12:00 12
کارگاه ایمنی و حفاظت فنی مريم قاسمي د-09:00-13:00 12
روانشناسی کار آرش خیری خواه د-10:00-12:00 آتلیه 13 (ساختمان شیشه ای)
تربیت بدنی فرشاد کلهر د-11:00-13:00 سالن ورزشی شهید مطهری
تربیت بدنی وجیهه تاجرکجینه باف د-12:00-14:00 سالن ورزشی پروین اعتصامی
تربیت بدنی فرشاد کلهر د-13:00-15:00 سالن ورزشی شهید مطهری
ریاضی عمومی2 مریم پناهی د-13:00-16:00 11(ساختمان شیشه ای)
امداد و کمکهای اولیه سید علی شهروزی د-13:00-17:00 12
نرم افزارهای کاربردی در الکترونیک حسین عطاری د-13:00-17:00 سایت 1 (ساختمان شیشه ای )
تنظیم شرایط محیطی در صنعت محمد سعید محمدی د-13:00-17:00 0/16 ساختمان شیشه ای
ایمنی تاسیسات الکتریکی مريم قاسمي د-13:00-18:00 آتلیه 14 (ساختمان شیشه ای )
ورزش1 وجیهه تاجرکجینه باف د-14:00-16:00 سالن ورزشی پروین اعتصامی
حقوق اساسی مرضیه اشرفی د-14:00-16:00 12
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مریم نظری د-14:00-18:00 21 ساختمان شیشه ای
آزمایشگاه انتقال و توزیع انرژی الکتریکی داریوش زمانی قشلاق د-15:00-17:00 دانشگاه کار
حسابداری مدیریت هزینه مریم تیموری د-15:00-19:00 22 (ساختمان شیشه ای)
ماشین های افزار یونیورسال3 محمد ملکی د-15:00-20:00 کارگاه ماشین  (دانشگاه کار)
شناخت نظام قضایی مرضیه اشرفی د-16:00-17:00 17 (ساختمان شیشه ای )
اخلاق حرفه ای روح اله کریمی کلایه د-16:00-18:00 23 ساختمان شیشه ای )
ترمودینامیک و انتقال حرارت محمد رضا ابراهیمیان د-16:00-18:00 آتلیه 13 (ساختمان شیشه ای )
دانش خانواده و جمعیت ناصر واثقی د-16:00-18:00 24/ساختمان شیشه ای
طراحی CAD/CAM مهدی خالقی د-16:00-19:00 11(ساختمان شیشه ای)
اصول حسابداری فتح اله تاروردی فیشانی د-16:00-20:00 27 (ساختمان شیشه ای)
بانک اطلاعاتی کاربردی بنت الهدی نیک نهاد د-17:00-19:00  ج-08:00-10:00 28 (ساختمان شیشه ای)
کارگاه سیم پیچی داریوش زمانی قشلاق د-17:00-20:00 دانشگاه کار
آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی حسین عطاری د-17:00-20:00 کارگاه/           دانشگاه کار
حریق و سیستم های اطفاء حبیب اله چگینی د-17:00-20:00 0/16 ساختمان شیشه ای
زبان خارجی عمومی فریبرز ماله میر چگینی د-17:00-20:00 17 (ساختمان شیشه ای )
دینامیک و ارتعاشات محمد رضا ابراهیمیان د-18:00-20:00 آتلیه 13 (ساختمان شیشه ای)
آمار و احتمالات مهندسی مریم پناهی د-18:00-20:00 آتلیه 12 (ساختمان شیشه ای )
خدمات الکترونیک مریم نظری د-18:00-20:00 سایت 2 (ساختمان شیشه ای )
دانش خانواده و جمعیت ناصر واثقی د-18:00-20:00 24/ساختمان شیشه ای
زبان پیش دانشگاهی فریبرز ماله میر چگینی س-08:00-10:00 28 (ساختمان شیشه ای)
مبانی امنیت شبکه اسماعیل طغرایی س-08:00-11:00 سایت 1 (ساختمان شیشه ای )
آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی سمیه بهتوئی س-09:00-11:00 دانشگاه کار
ریاضی پیش دانشگاهی اکرم حاجی زاده س-10:00-12:00 28 (ساختمان شیشه ای)
مبانی فناوری اطلاعات اسماعیل طغرایی س-11:00-14:00 27 (ساختمان شیشه ای)
پروژه سمیه بهتوئی س-11:00-17:00 11(ساختمان شیشه ای)
آمار اکرم حاجی زاده س-12:00-14:00 آتلیه 12 (ساختمان شیشه ای )
کاربرد تجهیزات و ابزار سنجش مريم قاسمي س-12:00-15:00 آتلیه 14 (ساختمان شیشه ای )
ماشین های کنترل عددی سعید مشکین آبادی س-12:00-16:00 کارگاه کنترل عددی (دانشگاه کار)
برنامه نویسی مقدماتی محمدرضا خواجه حق وردی س-12:00-16:00 سایت 1 (ساختمان شیشه ای )
ورزش1 فرشاد کلهر س-13:00-15:00 سالن ورزشی شهید مطهری
عوامل فیزیکی در صنعت ابوالحسن شاهری س-13:00-18:00 23 (ساختمان شیشه ای97)
روشهای شناسایی عوامل زیان آور محیط کار تهمینه آتشگران س-13:00-18:00 21 ساختمان شیشه ای
زبان تخصصی2(ویژه گرایش صنعتی) خضراله پرهیزکاری س-14:00-15:00 824(دانشگاه کار )
ماشین های افزار یونیورسال1 باب اله علی اکبری س-14:00-16:00 17(ساختمان شیشه ای )
اصول سرپرستی رسول زارعپور س-14:00-16:00 0/16 ساختمان شیشه ای
اخلاق اسلامی حمیده افلاطونی س-14:00-16:00 26 (ساختمان شیشه ای)
کارآفرینی مریم آزاد فر س-14:00-16:00 22 (ساختمان شیشه ای)
آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی اسماعیل طغرایی س-14:00-16:00 سایت 2 (ساختمان شیشه ای )
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی بهزاد ملک محمدی س-14:00-17:00 دانشگاه کار/ کارگاه برق
آمار حیاتی اکرم حاجی زاده س-14:00-17:00 24/ساختمان شیشه ای
اصول علم اقتصاد تهمینه حدادی س-14:00-17:00 آتلیه 13 (ساختمان شیشه ای )
مدیریت بازاریابی محمد باب الحوائجی س-14:00-18:00 28 (ساختمان شیشه ای)
کارگاه plc سیدامید قافله باشی س-14:00-20:00 دانشگاه کار/ کارگاه برق
کارگاه برق صنعتی حسین عطاری س-14:00-20:00 آز الکتریسیته (دانشگاه کار)
زبان تخصصی تولیدی و صنعتی خضراله پرهیزکاری س-15:00-17:00 824(دانشگاه کار )
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم مرضیه خاکپور س-15:00-18:00 سایت 3/0 (ساختمان شیشه ای)
مبانی علم اقتصاد حجت اله عباسی ذوله س-15:00-18:00 822 (دانشگاه کار)
مهندسی ایمنی محمد سعید محمدی س-15:00-20:00 25 (ساختمان شیشه ای)
ماشین افزار تولیدی باب اله علی اکبری س-16:00-18:00 26 (ساختمان شیشه ای)
زبان فنی محمد رضا ابراهیمیان س-16:00-18:00 0/16 ساختمان شیشه ای
مقاومت مصالح2 سعید مشکین آبادی س-16:00-18:00 820(دانشگاه کار )
قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن علي فروغي س-16:00-18:00 22 (ساختمان شیشه ای)
ایمنی و بهداشت محیط کار خیراله مهرعلیان س-16:00-18:00 823 (دانشگاه کار )
آشنایی با دفاع مقدس خیراله گروسی س-16:00-18:00 کلاس24 (ساختمان شیشه ای)
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری مریم آزاد فر س-16:00-18:00 27 (ساختمان شیشه ای97)
فیزیک عمومي محسن کاظم خانلو س-16:00-18:00 821(دانشگاه کار )
کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی اسماعیل طغرایی س-16:00-19:00 سایت 2 (ساختمان شیشه ای )
پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی رسول زارعپور س-16:00-20:00 سایت 1/ساختمان شیشه ای
پیکربندی مسیریابهای شبکه محمدرضا خواجه حق وردی س-16:00-20:00 سایت 3 (ساختمان شیشه ای )
کسب و کار از دیدگاه اسلام تهمینه حدادی س-17:00-19:00 کلاس 12 (دانشگاه شیشه ای)
شیمی تجزیه مجتبی اسدی س-17:00-20:00 آتلیه 13 (ساختمان شیشه ای)
کاربرد رایانه در حسابداری راحله خالقی زاده س-17:00-20:00 سایت 2 ساختمان شیشه ای
زبان تخصصی1(ویژه گرایش صنعتی) خضراله پرهیزکاری س-17:00-20:00 824(دانشگاه کار )
اصول میکرو کامپیوتر سمیه بهتوئی س-17:00-20:00 کارگاه/دانشگاه کار
تاریخ تحلیلی صدر اسلام جمشید قاسمی س-18:00-20:00 کلاس 16(ساختمان شیشه ای)
آمار و احتمالات اکرم حاجی زاده س-18:00-20:00 17(ساختمان شیشه ای )
رفتارسازمانی محمد باب الحوائجی س-18:00-20:00 21 ساختمان شیشه ای
مهندسی صنایع مرضیه خاکپور س-18:00-20:00 22 (ساختمان شیشه ای)
قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن حجت اله عباسی ذوله س-18:00-20:00 822 (دانشگاه کار)
تاثیرات پرتوها و میدانهای مغناطیسی ابوالحسن شاهری س-18:00-20:00 23(ساختمان شیشه ای )
ماشین های افزار یونیورسال2 سعید مشکین آبادی س-18:00-20:00 کارگاه ماشین (دانشگاه کار)
مکانیک صنعتی محمد رضا ابراهیمیان س-18:00-20:00 27 (ساختمان شیشه ای97)
مهندسی فاکتورهای انسانی خیراله مهرعلیان س-18:00-20:00 823(دانشگاه کار )
مستند سازی علي فروغي س-18:00-20:00 آتلیه 14 (ساختمان شیشه ای )
آشنایی با دفاع مقدس خیراله گروسی س-18:00-20:00 0/16 ساختمان شیشه ای
اخلاق اسلامی حمیده افلاطونی س-18:00-20:00 26 (ساختمان شیشه ای)
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس محسن کاظم خانلو س-18:00-20:00 821(دانشگاه کار )
نقشه کشی و اصول CAD محسن خان احمدی ش-08:00-14:00 17 (ساختمان شیشه ای )
تکنولوژی انتقال قدرت محسن خان احمدی ش-14:00-16:00 17 (ساختمان شیشه ای )
پروژه مهدی عاملیان ی-08:00- 12:00  س-18:00-20:00 12
آناتومی و فیزیولوژی سیده شبنم عظیمی حسینی ی-08:00-10:00 12
ریاضی عمومی مریم طالشی انبوهی ی-08:00-11:00 آتلیه 13 (ساختمان شیشه ای )
حقوق تجارت3(اسناد تجاری) عظیم نقی پور ی-08:00-12:00 آتلیه 14 (ساختمان شیشه ای )
حریق و سیستم های اطفاء حبیب اله چگینی ی-08:00-13:00 12
آلودگی هوا لیلا رسولی ی-08:00-13:00 12
کارگاه ایمنی و حفاظت فنی مريم قاسمي ی-09:00-13:00 12
مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی مینا جانی ی-11:00-13:00 کلاس 16 (ساختمان شیشه ای )
موءلفه های بازسی ریسک ابوالحسن شاهری ی-13:00-17:00 21 ساختمان شیشه ای
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) مجید شکوه فر ی-14:00-16:00 12
مدیریت و سنجش شبکه های گسترده مهدی تاروردی فیشانی ی-14:00-16:00 سایت 1/ساختمان شیشه ای
فارسی علی کاظمی علی آبادی ی-14:00-17:00 24/ساختمان شیشه ای
توانایی ماشینکاری محمد ملکی ی-15:00-16:00  ج-16:00-20:00 دانشگاه کار
ریاضی کاربردی اکرم حاجی زاده ی-15:00-17:00 17 (ساختمان شیشه ای )
روشهای ایمنی آتش سوزی حبیب اله چگینی ی-15:00-20:00 22 (ساختمان شیشه ای)
ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن یداله یوسفی ی-15:00-20:00 11(ساختمان شیشه ای)
اندیشه اسلامی1 مجید شکوه فر ی-16:00-18:00 17(ساختمان شیشه ای )
دانش خانواده و جمعیت عزیزاله محمد زاده ی-16:00-18:00 25 (ساختمان شیشه ای)
فیزیک پیش دانشگاهی محسن کاظم خانلو ی-16:00-18:00 17 (ساختمان شیشه ای )
کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده مهدی تاروردی فیشانی ی-16:00-19:00 سایت 1 (ساختمان شیشه ای )
مدیریت در بحران مريم قاسمي ی-16:00-20:00 آتلیه 13 (ساختمان شیشه ای)
پایگاه داده ها امیر محمدخانلو ی-17:00-20:00 28 (ساختمان شیشه ای)
ریاضی علم کامپیوتر حسن کلهر ی-17:00-20:00 23 ساختمان شیشه ای )
فارسی یاسر حسامی ی-17:00-20:00 24/ساختمان شیشه ای
تفسیر موضوعی قرآن عزیزاله محمد زاده ی-18:00-20:00 25 (ساختمان شیشه ای)
اندازه گیریهای الکتریکی و سنسورها داریوش زمانی قشلاق ی-18:00-20:00 26 (ساختمان شیشه ای97)
فیزیک عمومی محسن کاظم خانلو ی-18:00-20:00 16 ساختمان شیشه ای

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.