جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان گروه ایمنی بهداشت، ایمنی کار و HSE

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان گروه ایمنی بهداشت، ایمنی کار و HSE
زمان: روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳1 ساعت ۱۹ تا ۲۰

مرکز آموزش علمی – کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان قزوین

جلسه پرسش و پاسخ گروه ایمنی
https://samalive.ir/#/panel?courseCode=X6EHdQ4D

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.