بازدید استاد محبعلی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس استاد محبعلی روز چهارشنبه 7/7/95 برگزار نمی گردد وجهت بازدید از پلیس 110 روزچهارشنبه مورخ 14/07/95 ساعت 14 در مرکز حضور داشته باشند(درس حقوق جزای اختصاصی 3)

ودر روز پنج شنبه مورخ 15/7/95 ساعت 14 جهت بازدید از پلیس 110 در مرکز حضور داشته باشند(درس حقوق جزا اختصاصی 2 و ایین دادرسی کیفری2)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.