اطلاعیه ترم تابستان 993 1400

به اطلاع دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی مرکز خانه کارگر میرساند بازه انتخاب واحد برای ترم تابستان 993 1400 از تاریخ 22 تیرماه 1400 لغایت 25 تیرماه میباشد لذا دانشجویان متقاضی در بازه مذکور با واحد آموزش تماس حاصل و نسبت به ثبت نام در ترم تابستان اقدام نمایند.

تاریخ شروع کلاس های ترم تابستان دانشگاه علمی کاربردی مرکز خانه کارگر 26 تیرماه 1400 لغایت 5 شهریور 1400 است.

تاریخ شروع امتحانات ترم تابستاندانشگاه علمی کاربردی مرکز خانه کارگر  6 شهریور لغایت 12 شهریور 1400 میباشد.

برای تماس با واحد آموزش دانشگاه علمی کاربردی مرکز خانه کارگر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل نمایید.

02832236068

02832246009

02832247074 داخلی 6

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.