3329678 مرکز علمی کاربردی خانه کارگر قزوین Slider 1 2 مرکز علمی کاربردی خانه کارگر قزوین کتابخانه مجهز علمی کاربردی خانه کارگر قزوین

ثبت درخواست میهمان

احتراما به استحضار می رساند ثبت درخواست میهمان نیمسال اول 400-99 در سامانه هم آوا از مورخ 99/06/13 لغایت 99/06/20 می باشد . و قابل تمدید نخواهد بود.

دریافت دانشنامه

دانشجویان گرامی جهت دریافت دانشنامه با در دست داشتن گواهی موقت ، کچی کارت پایان خدمت و یک عدد تمبر و عکس به دانشگاه جامع به آدرس قزوین بعد از فلکه سوم کوثر ، کنار دادگاه نقلاب مراجعه نمایند

ویدیو ها

اتاق مشاوره

پژوهش

امور مالی